Promocja

Koszt transportu na fakturze sprzedaży

03 grudzień 2020, 14:50 Czwartek
Koszt transportu na fakturze sprzedaży limit_size

Przedsiębiorcy których działalność opiera się na sprzedaży wysyłkowej często obciążają nabywcę kosztami dostawy. Co do zasady to podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku i wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towarów wraz z dostawą. 

Koszty transportu na fakturze – stawka VAT

Żeby wiedzieć, jaką stawkę VAT zastosować dla kosztów transportu, należy ustalić, jaka jest podstaw opodatkowania. Stanowi ją obrót zdefiniowany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku – czyli wartość netto towaru. Ponadto obejmuje ona całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększany jest natomiast o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z ustawą o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy

W związku z tym koszt transportu musi zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.

Ujęcie kosztu transportu na fakturze sprzedaży

Sprzedający, ponosząc koszty wysyłki towaru, może obciążyć nimi kupującego. Fakturę sprzedaży można wówczas wystawić:

  • wliczając koszty transportu w cenę sprzedawanego towaru, wówczas na fakturze widoczna jest jedna pozycja – nazwa towaru, w którego cenę jest wliczona przesyłka
  • można również ująć koszt transportu jako osobną pozycję na fakturze, wtedy ten koszt również jest tak samo opodatkowany jak sprzedany towar, a na fakturze są wyróżnione dwie pozycje – nazwa towaru oraz koszt transportu

Przedsiębiorcy sprzedają towary opodatkowane różnymi stawkami VAT. Mogą oni ująć wszystkie pozycje sprzedaży na jednej fakturze. W sytuacji gdy sprzedaż dotyczy towarów opodatkowanych wyłącznie jedną stawką podatku VAT, koszty transportu na fakturze należy opodatkować taką samą stawka podatku. 

Towary opodatkowane różnymi stawkami VAT 

Przedsiębiorcy sprzedający towary opodatkowane różnymi stawkami VAT mogą ująć wszystkie pozycje sprzedaży na jednej fakturze. W sytuacji gdy sprzedaż dotyczy towarów opodatkowanych wyłącznie jedną stawką podatku VAT, koszty transportu na fakturze należy opodatkować taką samą stawką podatku. W sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży są pozycje opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT, wówczas koszty transportu na fakturze sprzedaży powinny zostać przyporządkowane poszczególnym towarom, ponieważ konieczne jest zastosowanie takiej samej stawki VAT jak dla towarów, z którymi są związane.

Opinie naszych klientów

38 169
zadowolonych
klientów

BizIn.pl