Propozycja

Kasowe rozliczanie VAT dla małych firm - Sejm uchwalił III Ustawę Deregulacyjną

27 listopad 2012, 10:09 Wtorek

W dniu 16 listopada 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. 

Do korzystnych zmian, które zostały uchwalone należy: 

  • zniesienie ograniczenia w stosowaniu metody kasowej rozliczenia podatku VAT przez małych podatników, tj. 90 dniowego terminu liczonego od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, po upływie którego powstawał obowiązek podatkowy niezależnie od tego, czy podatnik otrzymał zapłatę za towar lub usługę. Mali podatnicy osiągający obroty nieprzekraczające rocznie 1 mln 200 euro nie będą zobowiązani do zapłaty podatku VAT, w przypadku, jeżeli nie otrzymają zapłaty od kontrahenta będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. Zmiana ta, ma znaczenie dla tych podatników, którzy przez niezapłacone należności mają problemy z zachowaniem płynności finansowej
  • nowe przepisy ułatwią korzystanie z ulgi na tzw. złe długi w zakresie VAT. Jeśli podatnik rozliczył VAT od należności, której w rzeczywistości nie otrzymał, to będzie mógł dokonać korekty należnego podatku po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie – 180 dni)
  • w przyjętej ustawie znalazły się jednocześnie zapisy mające zmobilizować dłużników do szybszego regulowania zobowiązań. Służyć ma temu sankcja polegająca na tym, że kwota wynikająca z niezapłaconej faktury w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu, a podatnik, który zaliczył ją uprzednio w ciężar kosztów zobowiązany będzie do dokonania stosownej korekty
  • duże znaczenie dla przedsiębiorców będą miały zmiany dotyczące umów leasingu. Uchwalona ustawa skraca wymóg minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości z 10 do 5 lat, a także wprowadza możliwość leasingowania użytkowania wieczystego gruntu. Dzięki temu podatnicy nie będą musieli zawierać dwóch odrębnych umów – jednej leasingu budynku lub budowli, a drugiej dzierżawy prawa wieczystego użytkowania gruntu
  • ponadto doprecyzowano możliwość zmiany stron w umowie leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu oraz umożliwiono określenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.

W przepisach znalazły się również regulacje, dzięki którym możliwa będzie sukcesja podatkowa przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową oraz takie, które ograniczają uznaniowość administracyjną w kwestii ograniczania wysokości zaliczek na podatek, w przypadku gdy podatnik uprawdopodobni, że zaliczki te byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego przewidywanego w danym roku podatkowym.

Pozytywne zmiany odczują również podatnicy podatku akcyzowego, gdyż ustawa wprowadza kilka zmian ograniczających obowiązki informacyjne w zakresie tego podatku.

Przyjęty przez Sejm projekt wprowadzi rozwiązania mające poprawić płynność finansową firm, ograniczyć zatory płatnicze oraz zlikwidować część barier administracyjnych.

Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej już z początkiem 2013 r.

Źródło:

www.radapodatkowa.pl, www.legislacja.gov.pl

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

46 586
zadowolonych
klientów

BizIn.pl