Promocja

Faktura zaliczkowa i końcowa - uwarunkowania prawne

12 listopad 2013, 09:32 Wtorek
Podatnicy VAT przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymują od kontrahentów część, a czasami całość należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek.
  • W myśl przepisów określonych w art.19 ust.11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymał zaliczkę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części w jakiej została ona wpłacona.
  • Na mocy art.106 ust.3 ustawy o VAT, ustawodawca określił obowiązek wystawienia faktury VAT w przypadku otrzymania zaliczki, a w szczególności zagadnienie wystawiania faktur zaliczkowych reguluje §14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom. 

Regulacje wymienionego rozporządzenia Ministra Finansów mówią, że: fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od kontrahenta. Zasadę powyższą stosuje się do każdej kolejnej zaliczki. Faktura taka powinna spełniać te same wymogi co normalna faktura. Powinna jednak zawierać dodatkowo informacje dotyczące zamówienia lub umowy na mocy której została wpłacona zaliczka oraz 

  • nazwę towaru (usługi), 
  • cenę netto,
  • ilość zamówionych towarów,
  • stawki podatku,
  • kwoty podatku
  • wartość brutto zamówienia lub umowy 
  • daty i numery poprzednich faktur zaliczkowych wystawionych do tej umowy lub zamówienia oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto.

Jeżeli zaliczka obejmuje część należności do zawartej umowy lub złożonego zamówienia, to po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi należy wystawić fakturę na zasadach ogólnych, przyjęło się, że oznacza się ją jako końcowa, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych. 

Faktura rozliczająca zamówienie musi również zawierać:

  • numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Często też zdarza się, że faktura zaliczkowa obejmuje całą należność brutto za dostawę towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie musi wystawiać już faktury, jednak z przyczyn porządkowych wystawia fakturę końcową.
 

Przydatne linki:

Opinie naszych klientów

36 616
zadowolonych
klientów

BizIn.pl