Propozycja

Faktura wystawiana przez nievatowca - najważniejsze informacje

17 maj 2023, 14:32 Środa
Faktura wystawiana przez nievatowca - najważniejsze informacje limit_size

Przedsiębiorcy którzy są zwolnieni z VAT mają niekiedy wątpliwości czy mogą wystawić fakturę bez VAT oraz jakie elementy taka faktura powinna zawierać. W dzisiejszym artykule Bizin.pl postaramy się odpowiedź na te pytania. 

Obowiązek wystawiania faktury 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury, gdy dokonują sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy. Termin wystawienia faktury upływa 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży – z parowa wyjątkami.

Zgodnie z ustawą o VAT obowiązek wystawienia faktury może również zaistnieć z uwagi na zgłoszenie żądania nabywcy towaru lub usługi, o ile żądanie to zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Podmiotowe zwolnienie z VAT a wystawienie faktury 

Przedsiębiorcy którzy są zwolnieni podmiotowo z podatku od towarów i usług mogą wystawić fakturę bez względu na to, czy są zarejestrowani w urządzenie skarbowym na druku VAT-R jako podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia, czy też nie.

Trzeba pamiętać, że aby móc korzystać ze zwolnienia podmiotowego łączna kwota sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego nie może przekroczyć 200 000 zł. Nie oznacza, to że tylko przedsiębiorcy, którzy przekroczyli tę kwotę mogą się rejestrować. W przypadku podjęcia decyzji o rejestracji należy wszelkie formalności załatwić w urzędzie skarbowym, uzupełniając formularz VAT-R. 

Obowiązkowe elementy faktury 

Podatnicy którzy są zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo z VAT, powinni na fakturze zawrzeć:

 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego stosują zwolnienie od podatku,
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku daną dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 • inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Obowiązek zawarcia podstawy zwolnienia z VAT nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo. 

Faktura wystawiana przez nievatowców nie musi natomiast zawierać informacji o:

 • stawce podatku,
 • sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Przepisy ustawy w kwestii faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT precyzuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur stanowiąc, że faktura nievatowca powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem,
 • wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku (punkt ten nie dotyczy podatników podmiotowo zwolnionych).
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl