Propozycja

Czym jest procedura VAT OSS i kto może z niej korzystać?

12 styczeń 2023, 14:30 Czwartek
Czym jest procedura VAT OSS i kto może z niej korzystać? limit_size

VAT OSS jest to szczególny rodzaj procedury rozliczania podatku VAT w UE. Na czym polega procedura taka procedura? Kogo dotyczy? Jak przebiega rejestracja do VAT OSS? Odpowiedzi na te pytania postaramy się przedstawić w dzisiejszym artykule Bizin.pl.

Co to jest procedura VAT OSS?

VAT OSS czyli One Stop Shop to elektroniczny punkt kompleksowej obsługi którego zadaniem jest maksymalne upraszczanie rozliczenia należnego podatku VAT dokonywanego przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych z innych krajów unijnych. 
Omawiana procedura umożliwia rejestrację do celów rozliczenia VAT w jednym państwie członkowskim UE z wykorzystaniem punktu kompleksowej obsługi. Punkt ten daje podatnikowi możliwość rozliczenia podatku VAT od transakcji zagranicznych w ramach współpracy z administracją podatkową z państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej i w języku przedsiębiorcy.

Procedura VAT OSS daje możliwość składania jednej kwartalnej deklaracji podatkowej w formie elektronicznej oraz jednorazowe opłacenie należnego podatku VAT z tytułu wykonania określonych czynności na rzecz konsumentów we wszystkich państwach UE. W ramach procedury podatnicy zobowiązani są do opodatkowania transakcji sprzedaży stawką podatku VAT która jest właściwa w kraju nabywcy.

Rejestracja do VAT OSS jest dobrowolna. Podatnik wykonujący określone czynności na rzecz konsumentów w UE może jej dokonać lub zarejestrować się do podatku VAT w poszczególnych krajach członkowskich, w których realizuje taką sprzedaż. Dokonując rejestracji do VAT OSS należy w ramach tej procedury rozliczać wszystkie transakcje na rzecz konsumentów z krajów członkowskich UE.

Kto może korzystać z procedury VAT OSS?

Procedura VAT OSS jest przeznaczona dla czynnych podatników VAT jak również dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia. Stosowanie procedury VAT OSS nie ma wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ponieważ sprzedaży na rzecz konsumentów w UE w ramach procedury VAT OSS nie uwzględnia się do limitu sprzedaży dla celów zwolnienia podmiotowego z VAT. 

Rozliczeniu poprzez punkt kompleksowej obsługi (OSS) mogą podlegać określone transakcje tj. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, świadczenie usług, a także niektóre dostawy krajowe.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Jak zarejestrować się w VAT OSS? 

Żeby móc skorzystać z procedury VAT OSS trzeba dokonać odpowiedniej rejestracji. W pierwszej kolejności należy złożyć zgłoszenie na formularzu VIU-R. W zgłoszeniu podatnik musi podać datę rozpoczęcia korzystania z procedury VAT OSS.

Następnie wypełniony druk należy przesłać za pomocą systemu e-Deklaracje do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Po weryfikacji zgłoszenia naczelnik przesyła do podatnika komunikat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do procedury. W razie otrzymania postanowienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia podatnikowi ma prawo złożenia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Aktualizacji danych oraz wyrejestrowania z procedury VAT OSS dokonuje się również na formularzu VIU-R. Nie ma konieczności aktualizacji VIU-R w odniesieniu do zmiany danych, które podatnik zaktualizował poprzez formularz VAT-R lub na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Rozliczenia w ramach procedury VAT OSS

Kwartalną deklarację VIU-DO składa każdy podatnik, który dokonał rejestracji i stosuje procedurę VAT OSS. Rejestracja do VAT OSS oznacza konieczność składania kwartalnych deklaracji VIU-DO ze wszystkimi zrealizowanymi transakcjami objętymi procedurą VAT OSS. Termin złożenia deklaracji VAT-DO upływa ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.

Deklarację VIU-DO trzeba składać za każdy kwartał, nawet wówczas, gdy nie dokonano żadnej sprzedaży objętej procedurą VAT OSS. Podatnik zobowiązany jest wtedy do złożenia tzw. deklaracji zerowej.

Opinie naszych klientów

46 588
zadowolonych
klientów

BizIn.pl