Propozycja

Faktura w obcej walucie i języku

19 lipiec 2015, 00:17

Polskie firmy coraz częściej współpracują z kontrahentami zza granicy co powoduje potrzebę stosowania na dokumentach sprzedażowych obcych walut np. dolar, euro czy funt oraz tłumaczeń na język angielski. Dodatkowo polskie prawo dopuszcza, aby rozliczenia pomiędzy krajowymi przedsiębiorcami odbywały się w obcych walutach.

Bizin to program dla każdego typu działalności. Służy do wystawiania faktur po angielsku niemiecku, hiszpańsku, a także w wielu innych językach. Pozwala na wystawianie faktur zagranicznych w funtach lub euro. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz system umożliwia dodatkowo wystawianie faktur w dowolnej walucie oraz umieszczanie tłumaczeń faktur.

Jak wystawić fakturę w obcej walucie

W systemie BizIn dostępne są wszystkie waluty świata oraz wszystkie publikowane przez Narodowy Bank Polski kursy walut obcych (USD, EUR, CHF, GBP, JPY ...). Podczas wyboru waluty, automat sprawdza czy jest ona publikowana przez NBP i jeśli tak to uzupełnia odpowiednie pole.

Pierwszy krok

Wybrać “Menu/Sprzedaż” -> “Wystaw dokument”, następnie w widoku "Nowy dokument sprzedażowy" po wskazaniu dokumentu oraz kontrahenta, w polu "Dane uzupełniające" możemy dokonać zmiany waluty dokumentu.   

W oknie "Edycja waluty" w polu "Symbol waluty" wybieramy obcą walutę w której chcemy wystawić fakturę, natomiast poniżej znajduje się kurs tej waluty ogłoszony przez NBP. Po wybraniu waluty wciskamy przycisk "Zapisz"

Po dodaniu dokumentu i wybraniu pozycji z magazynu program automatycznie wyliczy wartości netto, brutto oraz VAT zarówno w walucie PLN oraz wybranej walucie obcej.  

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Jak wystawić fakturę w obcym języku

Proces tworzenia dokumentu w obcym języku jest identyczny jak dla wersji polskiej: 

Wybieramy z “Menu/Sprzedaż” -> “Wystaw dokument”, następnie w widoku "Nowy dokument sprzedażowy" po wskazaniu typu dokumentu i kontrahenta klikamy przycisk "Dodaj". Po dodaniu faktury w widoku edycji możemy wskazać język w zakładce "Wygląd" i polu "Język wydruku dokumentu"

Uwaga! Zapisanie wersji językowej wydruku dotyczy zarówno wydruków z poziomu systemu jak i dokumentów pobieranych przez naszych kontrahentów po przesłaniu ich na skrzynkę mailową.

Oznaczenia w systemie

W celu łatwiejszego odróżniania dokumentów standardowych od tych w w obcym języku i walucie, system prezentuje je na listach z dodatkowym oznakowaniem ikonowym pod numerem dokumentu.

Dodatkowo w widoku "Specyfikacja dokumentu" prezentowany jest graficzny symbol języka z opisem oraz przelicznik waluty po najechaniu kursorem na całkowitą kwotę do zapłaty.

Domyślny język dokumentów sprzedażowych

System Bizin.pl daje możliwość ustawienia domyślnego języka dokumentu sprzedażowego w którym będzie wystawiany każdy dokument. Żeby ustawić język w którym ma się generować każda faktura sprzedaży należy przejść do "Moje konto" => "Konfiguracja" => "Główne parametry podmiotu".

Następnie w polu "Dokumenty sprzedaży" => "Wydruki" => "Wygląd - szablon" => "Domyślny język drukowanych dokumentów sprzedaży" wybieramy język w którym ma być generowana nasza faktura sprzedaży. 

Domyślna waluta dokumentów sprzedażowych 

Istnieje również możliwość ustawienia domyślnej waluty z jaką będzie generowany dokument sprzedaży. Żeby to zrobić należy przejść do "Moje konto" => "Konfiguracja" => "Główne parametry podmiotu".

Następnie w polu "Dokumenty sprzedaży" => "Wystawianie dokumentów sprzedaży" => "Domyślna waluta wystawianych dokumentów sprzedaży" wybieramy domyślną walutę. 

Zasady przeliczania PLN

Zgodnie z art. 31a ust. 1-4 Ustawy o podatku od towarów i usług kwota wyrażona w obcej walucie powinna być przeliczona stosując średni kurs ogłoszony przez NBP lub EBC (Europejski Bank Centralny) na dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy faktura w walucie obcej jest wystawiona zanim powstaje obowiązek podatkowy stosuje się średni kurs ogłoszony przez NBP lub EBC (Europejski Bank Centralny) na dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia dokumentu.

Przykładowe dokumenty

Faktura w języku angielskim

Faktura w języku angielskim

Faktura w języku niemieckim

Faktura w języku niemieckim

Faktura w języku hiszpańskim

Faktura w języku hiszpańskim

Pozostałe cechy

 • program do wystawiania faktur zagranicznych
 • program do faktur zagranicznych
 • program do faktur w funtach
 • program do faktur w euro
 • program do faktur po niemiecku
 • program do faktur po hiszpańsku
 • program do faktur po angielsku
 • program do faktur po angielsku
 • program do faktur po francusku

Opinie naszych klientów

47 562
zadowolonych
klientów

BizIn.pl