Propozycja

Jak wystawić dokument RW (rozchód wewnętrzny)

Rozchód wewnętrzny (RW) to dokument wykorzystywany w przedsiębiorstwie posiadającym zaplecze magazynowe. Wykorzystywany jest do dokumentowania wydania towarów i materiałów z magazynu na własne potrzeby jednostki.  Dokument ten jest istotny przy sporządzaniu spisu z natury (inwentaryzacji). Razem z dokumentami wskazującymi na przyjęcia towarów do magazynu służy prawidłowemu prowadzeniu magazynu przedsiębiorstwa.

Wystawianie dokumentu RW w Bizin.pl

Żeby wystawić dokument RW z bocznego menu wybieramy „magazyn” =>„rejestr dokumentów”.

Następnie najeżdżamy kursorem na „dodaj nowy dokument” i z listy wybieramy „RW - rozchód wewnętrzny”.

W oknie „dodawanie nowego dokumentu RW” w polu „dane ogólne” wybieramy:

  • magazyn z którego dokonywane jest wydanie towaru
  • numer dokumentu
  • datę
  • opis

Po uzupełnieniu wszystkich informacji wciskamy przycisk „dodaj nowy dokument RW”

W „edycji dokumentu: RW- rozchód wewnętrzny” dodajemy towar z wybranego magazynu podobnie jak w przypadku wystawiania standardowej faktury wciskając przycisk „+magazyn” lub przy pomocy czytnika kodów kresowych. Po dodaniu towarów wciskamy przycisk „Zakończ edycję”.

Dokument RW został poprawnie dodany do systemu. 


 

Opinie naszych klientów

47 437
zadowolonych
klientów

BizIn.pl