Promocja

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację Usługi doradczej.

w zakresie opracowania systemów informatycznych integrujących usługę BizIn.pl z systemami e-commerce, bankami oraz rozwiązaniami chmurowymi.

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający: BizIn Sp. z o. o.

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w:  REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe:  plik pdf

Oferty należy składać w terminie do 16 grudnia do godziny 15.00 na załączonym  formularzu ofertowym:

Formularz ofertowy: plik docx

Opinie naszych klientów

39 707
zadowolonych
klientów

BizIn.pl