Promocja

Zaliczka w mechanizmie podzielonej płatności

08 październik 2020, 15:29 Czwartek
Zaliczka w mechanizmie podzielonej płatności limit_size

Mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment jest jednym ze sposobów regulowania rozrachunków pomiędzy przedsiębiorcami. Jak zatem powinna zostać rozliczona zaliczka w split payment?

Faktura zaliczkowa a mechanizm podzielonej płatności 

Zaliczka to część należności wpłacanej na poczet przyszłej dostawy towarów bądź usług w celu zabezpieczenia wykonania umowy. Powszechną zasadą jest to, że faktury zaliczkowe dokumentują otrzymanie zaliczki i wystawiane są po otrzymaniu środków przez sprzedawcę. Zgodnie z artykułem 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT podatnicy mają możliwość wystawienia faktury na 30 dni przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Należy rozumieć przez to, że faktura może zostać wystawiona 30 dni przed otrzymaniem tzw. 100% zaliczki lub zaliczki częściowej. Faktura taka stanowić będzie podstawę wpłaty środków przez nabywcę z wykorzystaniem split payment.

Zgodnie z ustawą o VAT faktura zaliczkowa powinna zawierać m.in. takie elementy jak:

  • kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
  • NIP sprzedawcy
  • otrzymaną kwotę zapłaty
  • kwotę podatku VAT

Oznacza to, że faktura zaliczkowa posiada wszystkie niezbędne dane, aby nabywca mógł dokonać wpłaty zaliczki w podzielonej płatności.

Faktura pro forma a zaliczka w mechanizmie podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie do faktur w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie z artykułem 2 pkt 31 ustawy o VAT poprzez fakturę należy rozumieć dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Pro forma nie jest fakturą uprawniającą do dokonania zapłaty z wykorzystaniem komunikatu przelewu, ponieważ nie stanowi ona dokumentu księgowego. 

Dokonując przelewu zaliczki z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w komunikacie przelewu należy podać dane takie jak:

  • kwota podatku VAT wynikająca z wpłaconej zaliczki
  • wartość wpłaconej zaliczki
  • w polu dotyczącym numeru faktury należy wpisać słowo “zaliczka”
  • NIP sprzedawcy

Opinie naszych klientów

38 211
zadowolonych
klientów

BizIn.pl