Propozycja

Spółka partnerska - wszystko co należy wiedzieć

10 sierpień 2021, 14:55 Wtorek
Spółka partnerska - wszystko co należy wiedzieć limit_size

Spółka partnerska nie jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, jednak posiada liczne korzyści. Warto zaznajomić się z wadami oraz zaletami tej formy działalności. 

Cechy spółki 

Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa. Mogą ją założyć dwie osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów tj. adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, fizjoterapeuta, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarza weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. 

Nazwa spółki 

W przypadku spółki partnerskiej nie można nadawać jej dowolnej nazwy. Firma spółki partnerskiej winna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera. Ponadto w nazwie musi znaleźć się partner bądź partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. 

Umowa spółki 

Ustawodawca szczegółowo określił, co winna zawierać umowa spółki partnerskiej:

  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki
  • przedmiot działalności spółki
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki
  • w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy – nazwiska i imiona tych partnerów
  • firmę i siedzibę spółki
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość

W przypadku spółki partnerskiej powstaje ona w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym nie istnieje tzw. spółka partnerska w organizacji. 

Korzyści wynikające z odpowiedzialności spółki wobec osób trzecich

W spółce partnerskiej odpowiedzialność za jej zobowiązania mogą ponosić wspólnicy, gdyby egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Jednak w spółce partnerskiej w przeciwieństwie do innych spółek osobowych, np. jawnej, można tę odpowiedzialność modyfikować.  W spółce tej partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Partner w spółce nie odpowiada więc za błędy innego partnera. Powyższe rozwiązanie jest niezwykle korzystne, ponieważ w praktyce ponosimy odpowiedzialność za własne błędy.

Reprezentowanie

Jedną z zalet spółki partnerskiej jest to, że każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, jeżeli umowa spółki nie zawiera innych postanowień.  Można jednak w umowie spółki określić, że tylko np. dwóch wspólników reprezentuje spółkę. Co ważne, istnieje możliwość pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki. Może to nastąpić tylko z ważnych powodów, za tą uchwałą musi głosować co najmniej dwie trzecie partnerów, a uchwała jest podjęta większością trzech czwartych głosów.  

W spółce partnerskiej może być ustawiony zarząd. Jest to nietypowe rozwiązanie dla spółek osobowych. W przypadku ustanowienia zarządu to on reprezentuje spółkę. Członkiem zarządu musi być co najmniej jeden partner. W przypadku, gdy wspólnik spółki partnerskiej utraci uprawnienia, musi z niej wystąpić. 

Podsumowując, spółka partnerska jest bardzo korzystną opcją dla osób wykonujących wolne zawody. W tym przypadku bowiem podatnik odpowiada jedynie za swoje błędy. W spółce nie trzeba tworzyć kapitału zakładowego. Ponadto spółka ta charakteryzuje się możliwością ustanowienia zarządu. Jej zaletą jest to, że łatwo ją zawiązać. Wadą jest natomiast to, że nie wszyscy mogą ją założyć. Co ważne, w wielu przypadkach partnerami spółki mogą być jedynie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, np. adwokaci, radcy prawni doradcy podatkowi. 

Opinie naszych klientów

40 714
zadowolonych
klientów

BizIn.pl