Propozycja

Podatek od plastikowych opakowań - to warto wiedzieć

17 kwiecień 2024, 12:26 Środa
Podatek od plastikowych opakowań - to warto wiedzieć limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Z dniem 1 stycznia 2024 roku został wprowadzony nowy podatek od plastiku. W związku z tym przedsiębiorcy mają obowiązek m.in. pobierania opłaty od produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje albo żywność w tych produktach. W dzisiejszym artykule Bizin.pl wszystko na temat podatku od plastiku. 

Podatek za plastikowe opakowania od 1 stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024  obowiązuje nowa opłata za jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych, wprowadzona Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będące opakowaniami lub napoje, lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje, lub żywność w tych produktach. Do pobrania opłaty jest również obowiązany przedsiębiorca pakujący i oferujący – za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne – napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. 

W załączniku 6 do ustawy zawarty jest katalog produktów jednorazowego użytku, od których przedsiębiorcy są zobowiązani do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje albo żywność w tych produktach. Należą do nich:

 • kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
 • pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
 • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
 • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika,
 • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Podatek VAT od plastikowych opakowań 

Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej maksymalna stawka opłaty za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem wynosi 1 zł.

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki natomiast w drodze rozporządzenia stawki opłaty za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia tych produktów oraz mając na uwadze negatywny wpływ tworzyw sztucznych na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty.

W Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącymi opakowaniami wskazano, że stawki opłaty, o której mowa w art. 3b ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem, wymienionego w załączniku nr 6 do tej ustawy, wynoszą:

 • 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;
 • 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika, gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl