Propozycja

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - zmiany od czerwca 2024 roku

29 marzec 2024, 10:50 Piątek
Nowelizacja ustawy o rachunkowości - zmiany od czerwca 2024 roku limit_size

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Projekt nakłada na duże wielonarodowe przedsiębiorstwa obowiązek publicznego ujawnienia sprawozdania związanego z podatkiem dochodowym płaconym w krajach, w których prowadzą działalność. Nowości zaczną obowiązywać od nowego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 21 czerwca 2024 roku.

Nowy obowiązek w nowelizacji ustawy

Celem nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach. Projekt nakazuje firmom z siedzibą w Polsce oraz prowadzącym działalność w Polsce publikacji danych o zapłaconych podatkach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EOG obejmuje kraje Unii Europejski oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein; nie obejmuje Szwajcarii.

Zmiany nakładają obowiązek ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym na wszystkie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe. Precyzuje się, że chodzi jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne o odpowiednio skonsolidowanych przychodach - dla jednostek dominujących najwyższego szczebla - i przychodach - dla jednostek samodzielnych, przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro. Dodatkowo podmioty te mają mieć siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski, projekt obejmuje też przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza EOG prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej.

Wprowadzenie zmian

Zgodnie z projektem, przepisy zawarte w proponowanej nowelizacji mają dotyczyć sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl