Promocja

Niezaksięgowanie faktur - konsekwencje

28 październik 2020, 14:31 Środa
Niezaksięgowanie faktur - konsekwencje limit_size

Często zdarzają się sytuacje w których podatnik celowo bądź nieświadomie nie zaksięguje faktury sprzedażowej czy też kosztowej. Sytuacja taka niesie ze sobą szereg konsekwencji które umówimy w dzisiejszym artykule w Bizin.pl. 

Niezaksięgowanie faktur zakupowych

Faktury na zakup towarów i materiałów muszą zostać właściwie ujęte w KPiR, ponieważ w przeciwnym wypadku można uznać księgę za nierzetelną. Niezaewidencjonowanie kosztów zakupu towarów skutkuje zaniżeniem kosztów uzyskania przychodów, co prowadzi do zawyżenia podstawy opodatkowania.

W przypadku niezaewidencjonowanych faktur związanych z pozostałymi wydatkami starszych niż 2 miesiące,  można je zaliczyć do bieżącego okresu rozliczeniowego. Deklarację podatkową VAT należy wówczas skorygować za okres, w którym otrzymano dokument potwierdzający zakup (bądź dwóch następnych). Możliwe jest również tylko ujęcie kosztu netto w bieżącym okresie, bez korekty deklaracji VAT. Dzieje się tak, ponieważ odliczenie VAT jest prawem podatnika a nie obowiązkiem. Dokonanie korekty daje jednak możliwość dokonania odliczenia VAT, co działa na korzyść podatnika. Warto jest dlatego regularnie ujmować wszystkie faktury wydatkowe, dzięki czemu podatnik nie będzie tracić czasu na przygotowywanie korekt z wyjaśnieniami.

Niezaksięgowanie faktur sprzedażowych

Nieco inaczej jest w przypadku niezaewidencjonowania faktur sprzedażowych. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania każdej sprzedaży w okresie, w którym faktycznie miała ona miejsce. W przypadku niezaksięgowania faktury z zeszłego miesiąca, należy dokonać korekty wartości przychodu oraz deklaracji VAT, której dana sprzedaż dotyczy.

W przypadku wykrycia niezaksięgowanej faktury z zeszłego roku, należy skorygować odpowiednio powstałe błędy w Księdze Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencji Przychodów u ryczałtowców) oraz deklaracjach VAT za zeszłe okresy. W przeciwnym wypadku KPiR będzie odzwierciedlać nieprawdziwą sytuację firmy, która może zostać później zweryfikowana. 

Opinie naszych klientów

39 302
zadowolonych
klientów

BizIn.pl