Propozycja

Limit transakcji gotówkowych w 2024 roku

26 luty 2024, 14:22 Poniedziałek
Limit transakcji gotówkowych w 2024 roku limit_size

Jednak dokonując transakcji gotówkowych, przedsiębiorcy muszą zwracać szczególną uwagę na limity obowiązującego w  tego typu transakcjach. W dzisiejszym artykule Bizin.pl odpowiemy na pytanie ile wynosi limit transakcji gotówkowych w 2024 roku. 

Limit płatności gotówką w 2024 roku

W myśl ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W związku z tym, przedsiębiorców obowiązuje limit płatności gotówką, który wynosi 15 000 złotych jeśli stronami transakcji są przedsiębiorcy.

Jeżeli transakcja dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, wówczas limit ten nie będzie miał zastosowania. Limit odnosi się również do transakcji między przedsiębiorcą krajowym i zagranicznym. Jeśli więc kwota na fakturze wykazana została w walucie obcej, należy przeliczyć ją zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Limit transakcji gotówkowych dotyczy kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności. W związku z tym, nawet jeśli z dostawcą została ustalona płatność ratalna lub w formie zaliczek, to sposób uiszczenia zapłaty powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji (kwoty brutto). Jeśli więc łączna wartość transakcji przekracza limit płatności, to w celu ujęcia tego wydatku w kosztach nie może on zostać uregulowany gotówką.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych takich jak m.in. karty płatnicze, PayPal, PayU itp., spełniają wymóg regulowania zobowiązań. Jednakże pomimo wprowadzonych zmian, nie ma przeciwwskazań, aby dokonywać płatności gotówką, o ile przedsiębiorca będzie pilnował, aby nie przekroczyć limitu płatności gotówkowej.


Konsekwencje przekroczenia limitu

Zgodnie z ustawą o PIT, jeżeli przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatek o wartości powyżej 15 000 zł opłacony gotówką, będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększenia przychodów w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie również, gdy faktura kosztowa ma wartość powyżej 15 000 zł, a została w połowie opłacona gotówką, a drugą połowę uregulowano przelewem z rachunku bankowego.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 268
zadowolonych
klientów

BizIn.pl