Propozycja

Jak ujmować koszty wysyłki na fakturze VAT?

07 luty 2024, 14:03 Środa
Jak ujmować koszty wysyłki na fakturze VAT? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Przedsiębiorcy którzy zajmują się sprzedażą wysyłkową często obciążają nabywców wydatkami związanymi z kosztami wysyłki towarów. Czy koszty transportu na fakturze mogą występować jako osobna pozycja? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl. 

Koszty transportu i stawka VAT na fakturze

Żeby móc zastosować odpowiednią stawkę VAT dla kosztów transportu, należy w pierwszej kolejności wiedzieć, co stanowi podstawę opodatkowania. Ogólnie rzecz ujmując jest to obrót zdefiniowany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku – czyli wartość netto towaru. Ponadto obejmuje ona całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W związku z powyższym koszt transportu musi zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.

Jak prawidłowo zamieścić koszty transportu na fakturze sprzedaży

Sprzedający może obciążyć kupującego kosztami wysyłki, wówczas fakturę sprzedaży może wystawić na dwa sposoby. Po pierwsze może wystawić fakturę wliczając koszty transportu w cenę sprzedawanego towaru, wówczas na fakturze widoczna jest jedna pozycja – nazwa towaru, w którego cenę jest wliczona przesyłka. Można również ująć koszt transportu jako osobną pozycję na fakturze - wtedy ten koszt również jest tak samo opodatkowany jak sprzedany towar, a na fakturze są wyróżnione dwie pozycje nazwa towaru oraz koszt transportu.

Jeżeli przedsiębiorca, korzysta z usług kuriera, to zastosowanie stawki VAT odpowiedniej dla sprzedawanego towaru nie budzi wątpliwości. Jednakże, gdy przedsiębiorca korzysta z usług Poczty Polskiej, wówczas zgodnie z ustawą o VAT usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską korzystają ze zwolnienia z VAT, dlatego na fakturach od operatora pocztowego stosowana jest stawka zwolniona. 

Przedsiębiorca korzystający z usług pocztowych w celu wysyłki towarów do klientów nie ma prawa do zastosowania stawki zwolnionej w odniesieniu do kosztów transportu na fakturze sprzedaży.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Towary opodatkowane różnymi stawkami VAT 

Przedsiębiorcy sprzedający towary opodatkowane różnymi stawkami VAT mogą ująć wszystkie pozycje sprzedaży na jednej fakturze. W sytuacji gdy sprzedaż dotyczy towarów opodatkowanych wyłącznie jedną stawką podatku VAT, koszty transportu na fakturze muszą być opodatkowane taką samą stawka podatku. W sytuacji gdy faktura zawiera kilka pozycji, do których zastosowanie mają różne stawki podatku VAT wówczas koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl