Propozycja

Jak poprawnie skorygować fakturę z błędną datą sprzedaży?

10 kwiecień 2024, 13:55 Środa
Jak poprawnie skorygować fakturę z błędną datą sprzedaży? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej, można zdarzyć się sytuacja w której przez pomyłkę wpiszemy błędną datę sprzedaży towaru wystawiając fakturę VAT. Czy możliwe jest skorygowanie takiej faktury oraz w jaki sposób można to zrobić? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl. 

Jak dokonać poprawy błędnej faktury?

Żeby dokonać sprostowania błędnych danych w fakturze, należy wystawić fakturę korygującą. Zgodnie z ustawą o VAT, podatnik może wówczas wystawić fakturę korygującą jeżeli po wystawieniu oryginalnej faktury:

 • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie;
 • nabywca dokonał zwrotu towaru lub jego opakowania;
 • podatnik zwrócił nabywcy część lub całość zapłaty;
 • stwierdzono pomyłkę w stawce podatku, kwocie podatku lub jakiejkolwiek pozycji faktury

Obowiązkowe elementy faktury korygującej 

Zgodnie z ustawą o VAT  faktura korygująca powinna zawierać: 

 • numer oraz datę wystawienia;
 • dane sprzedawcy, nabywcy, nazwę lub towaru lub usługi objętych korektą, znajdujące się na pierwotnej fakturze;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • jeżeli korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – prawidłową treść korygowanych pozycji;

Faktura może również zawierać, ale nie musi:

 • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 • przyczynę korekty.
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!


Kiedy nabywca może dokonać korekty faktury 

Nabywca, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Zgodnie z ustawą o VAT  nota korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 • numer i datę wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i NIP;
 • dane sprzedawcy, nabywcy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą – znajdujące się na pierwotnej fakturze;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nabywca nie może jednak wystawić noty, jeśli pomyłki obejmują:

 • nazwę lub rodzaj towaru lub usługi, ich miarę i ilość;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Opinie naszych klientów

47 562
zadowolonych
klientów

BizIn.pl