Propozycja

Czy wystawienie faktury zbiorczej przez przedsiębiorcę jest zgodne z przepisami?

12 wrzesień 2023, 14:15 Wtorek
Czy wystawienie faktury zbiorczej przez przedsiębiorcę jest zgodne z przepisami? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Każdy przedsiębiorca w momencie wykonania usługi lub sprzedaży towaru na rzecz innego kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą musi wystawić fakturę VAT. Pojawia się pytanie czy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury zbiorczej jeżeli w ramach jednego miesiąca dochodzi do kilku dostaw towarów lub świadczenia usług dla tego samego kontrahenta? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl.

Co to jest faktura zbiorcza?

Faktura zbiorcza sprzedaży to nic innego jak faktura na której umieszcza się kilka pozycji dotyczących dostaw towarów lub świadczonych usług w obrębie jednego miesiąca dla jednego kontrahenta. 

Jakie dane powinna zawierać faktura zbiorcza?

Faktura zbiorcza powinna zawierać te same elementy, co zwykła faktura. Należą do nich m.in.:

data wystawienia;

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

NIP sprzedawcy i nabywcy,

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

nazwę usługi lub towaru,

cenę jednostkową bez podatku,

wartość netto;

stawkę i kwotę podatku;

wartość brutto.

Wystawiając fakturę zbiorczą podatnik, zobowiązany jest umieścić na niej wszystkie daty dokonanych dostaw towarów lub świadczenia usług wykonanych w ciągu miesiąca dla danego kontrahenta.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Zasady wystawiania faktury zbiorczej

Zgodnie z ustawą o VAT fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyła się dostawa towarów lub świadczenie usług. Jeżeli wcześniej miała miejsce zapłata części lub całości należności, to fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę. 

Wyróżnia się również szczególne przypadki wystawiania faktur. Podatnik powinien wystawić fakturę:

  • 30. dnia od dnia wykonania usług w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych
  • 60. dnia od dnia wydania towarów w przypadku dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych
  • 90. dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek – z wyłączeniem map i ulotek, gazet, czasopism i magazynów oraz importu usług 
  • z upływem terminu płatności – w przypadku np. dostaw energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych czy stałej obsługi prawnej i biurowej.

Przepisy określają, że dokonując dostawy towarów lub świadczenia usług, podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. Jeśli w danym miesiącu na rzecz tego samego kontrahenta zostało dokonanych kilka dostaw towarów lub wyświadczonych kilka usług, to możliwe jest wystawienie faktury zbiorczej do 15. dnia miesiąca następnego, zawierając jednak wszystkie daty sprzedaży towarów lub świadczonych usług w ramach tego miesiąca.

Faktura zbiorcza - VAT

Zgodnie z ustawą VAT obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, chyba że otrzymano wcześniej część lub całość zapłaty.  W przypadku niektórych dostaw towarów lub wykonywanych usług moment powstania przychodu powstaje w momencie wystawienia faktury. Do takich transakcji można zaliczyć świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych, dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Gdy transakcja nie dotyczy przypadków wyjątkowych, to podatek VAT należy rozliczyć w dacie rzeczywistej dostawy towarów lub świadczonych usług, czyli dla każdej pozycji osobno.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl