Propozycja

Czy można zrezygnować z VAT w toku prowadzenia działalności?

13 czerwiec 2024, 14:44 Czwartek
Czy można zrezygnować z VAT w toku prowadzenia działalności? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

W myśl ustawy o VAT podmiot dokonujący sprzedaży, której wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł może skorzystać ze zwolnienia z VAT. W jaki sposób podatnik może dokonać rezygnacji z VAT? Odpowiedź w dzisiejszym artykule Bizin.pl.

Rezygnacja z VAT-u

Aktualny limit zwolnienia podmiotowego VAT wynosi 200 000 zł obrotu. Ustawa o VAT informuje, że podatnicy, którzy przekroczyli ten limit lub dobrowolnie zrezygnowali z tego zwolnienia mogą do niego powrócić najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracili prawo do zwolnienia lub sami z niego zrezygnowali.  Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w ciągu roku limit liczą proporcjonalnie do ilości miesięcy jakie w danym roku przedsiębiorstwo działało.

Jak dokonać powrotu do zwolnienia

Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT należy zgłosić poprzez formularz VAT-R, w którym zmieni się status podatnika z podatnika VAT czynnego na podatnika VAT zwolnionego. Zgłoszenie trzeba złożyć najpóźniej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpił wybór zwolnienia.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT pomimo spełnienia wymaganego limitu sprzedaży. Wyłączenie dotyczy m.in. przedsiębiorców dokonujących dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (wyjątek stanowi energia elektryczna), wyrobów z metali szlachetnych, a także tych świadczących usługi jubilerskie czy prawnicze, w zakresie doradztwa.

Trzeba pamiętać, że korzystając ze zwolnienia podmiotowego nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem jeżeli podatnik posiada towary zakupione w czasie, w którym był czynnym podatnikiem VAT i od których odliczył VAT, może zostać zmuszony do dokonania korekt odliczonego podatku. Korekta może być również związana ze składnikami majątku zaliczonymi przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł, a także praw wieczystego użytkowania gruntów.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl