Propozycja

Co to jest windykacja b2b?

23 grudzień 2021, 13:11 Czwartek
Co to jest windykacja b2b? limit_size

Podstawowym celem windykacji jest ściągnięcie zobowiązania i przekazanie go w ręce wierzyciela. Jest ona alternatywą dla czynności egzekucyjnych dokonywanych przez sądy i komorników. Czym jednak jest windykacja b2b?

Czym jest windykacja?

Windykację to sposób na ściągnięcie długów, które nie zostały uregulowane w terminie. Są to w całości działania pozasądowe dokonywane przez osoby prywatne lub firmy zajmujące się tego rodzaju profesją. W praktyce powoduje to, że zakres działań windykatorów jest znacznie bardziej ograniczony niż kompetencje przysługujące sądom egzekucyjnym i komornikom. Przykładowo, windykatorzy nie mogą:

  • dokonywać zajęć żadnej części lub całości majątku dłużnika
  • nachodzić dłużnika w domu lub jego miejscu pracy
  • dokonywać eksmisji dłużnika
  • grozić dłużnikowi lub go zastraszać
  • nękać dłużnika mailami, licznymi telefonami oraz wezwaniami do zapłaty (szczególnie, jeśli doszło już do przedawnienia zobowiązania, a dłużnik nie chce go wykonać)

Windykacja opiera się w praktyce na szeregu różnych czynności, które dostosowywane są do okoliczności danej sprawy, zachowania samego dłużnika, oczekiwań wierzyciela oraz wysokości i rodzaju istniejącego zobowiązania. Praca windykatora jest  odpłatna, przy czym wynagrodzenie jest najczęściej ustalane jako oznaczony procent od wartości wyegzekwowanego długu. 

Windykacja b2b

Windykacja b2b jest formą zwykłej windykacji, choć różni się od niej kręgiem podmiotów w niej występujących. Tego rodzaju działania powstają w związku ze zobowiązaniem, które pojawiło się w kontaktach gospodarczych, tzn. pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi tutaj o małe, średnie czy też duże przedsiębiorstwa). Windykacja b2b zajmuje się najczęściej długami wynikającymi z nieopłaconych faktur, a także niezrealizowanych zamówień lub kontraktów. Nadrzędną cechą jest tutaj gospodarczy charakter zobowiązania.

Zasady działania windykacji b2b

Działania windykacji b2b nie różnią się od czynności podejmowanych w ramach tradycyjnej windykacji dokonywanej względem osób fizycznych. Windykatorzy są ograniczeni w możliwości ściągania zaległych zobowiązań, tak jak ma to miejsce przy zwykłym odzyskiwaniu długów.

Windykacja b2b może poprzedzać działania sądowe wierzyciela i często to robi. W pierwszej kolejności wzywa się dłużnika do uregulowania zaległego zobowiązania w oznaczonym czasie, względnie oferuje się mu ugodę pozwalającą np. na rozłożenie zadłużenia na raty, a niekiedy nawet zmniejszającą wielkość zobowiązania. Jednocześnie informuje się dłużnika, że brak spłaty będzie oznaczał możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub egzekucji komorniczej. Wierzyciel ma oczywiście możliwość skierować swoją sprawę od razu do sądu, jednak szybkość działania zdecydowanie przemawia na korzyść firm windykacyjnych niż polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Windykacja b2b może mieć miejsce także po zakończonej sprawie sądowej, a więc wtedy, gdy wierzyciel dysponuje już prawomocnym orzeczeniem sądowym, które stanowi dla niego tytuł wykonawczy. W tej sytuacji musi podjąć decyzję, czy chce samodzielnie dochodzić realizacji zobowiązania od drugiej strony, skorzystać z pomocy komornika, czy też polegać na usługach oferowanych właśnie przed firmy zajmujące się windykacją b2b.

Windykacja b2b to nie tylko wystosowywanie wezwań do zapłaty, lecz także monitorowanie spłacania zadłużenia (gdy dłużnik decyduje się na spłatę w systemie ratalnym). Windykatorzy zajmują się także negocjacjami i pewną formą mediacji pomiędzy wierzycielem a zobowiązanym.

Koszt windykacji b2b

Koszt windykacji b2b jest uzależniony od rodzaju sprawy, wielkości zadłużenia, zachowania dłużnika oraz dotychczas podejmowanych czynności. Zobowiązania powstające pomiędzy przedsiębiorcami są zwyczajowo dużo większe niż te pomiędzy osobami fizycznymi, stąd też koszt działań windykacyjnych będzie tutaj odpowiednio wyższy.

Im oporniejszy dłużnik, tym wyższe stają się koszty windykacji b2b. W pierwszej kolejności zobowiązany do ich uiszczenia jest oczywiście wierzyciel, dopiero na dalszym etapie sprawy są one wliczane do głównego zadłużenia drugiej strony. Tę sytuację możemy porównać do zaliczek wpłacanych w ramach toczącego się postępowania komorniczego – czynności egzekucyjne wymagają bowiem uprzednich nakładów finansowych, aby prawnik mógł w ogóle zainicjować daną sprawę.

Ustalenie kosztów windykacji b2b jest zawsze indywidualne – po przeprowadzonej rozmowie oraz zapoznaniu się z dokumentacją, windykator ocenia szanse powodzenia i na tej podstawie może zaproponować odpowiednią kalkulację. Z reguły koszty działań firm zajmujących się windykacją b2b stanowią konkretnie określony procent liczony od wartości całego zadłużenia. Pamiętajmy przy tym, że im większa liczba czynności podejmowanych przez windykatorów, tym więcej przyjdzie nam zapłacić za ich usługi. W przypadku, gdy zobowiązanie nie zostanie ściągnięte w całości lub części, wierzyciel i tak naraża się na koszty – zaliczka, o której była mowa wcześniej, musi być po prostu uiszczona jako zapłata za czas i pracę windykatora.

Windykacja b2b - czy jest konieczna

Windykacja b2b z reguły poprzedza sprawy sądowe i komornicze, ale nigdy nie jest obowiązkowa. To od wierzyciela zależy, czy będzie chciał skorzystać z tego rodzaju rozwiązania – nie ma przy tym żadnego ograniczenia czasowego. Każdy rodzaj windykacji może być skierowany do wszystkich zobowiązań, nawet tych, które uległy już przedawnieniu. To, czy zostaną one spłacone, zależy od skuteczności danej firmy, a ta jak wiadomo jest bardzo zróżnicowana. Na rynku działa wiele przedsiębiorstw, które specjalizują się w oddłużaniu gospodarczym i ściąganiu zaległości wynikających z nieopłaconych faktur i niewykonanych umów. Przed dokonaniem wyboru jednej z nich warto sprawdzić aktualne opinie na temat danego windykatora oraz jego doświadczenie.

Opinie naszych klientów

41 861
zadowolonych
klientów

BizIn.pl