Propozycja

Co to jest system Track&Trace?

20 czerwiec 2024, 14:11 Czwartek
Co to jest system Track&Trace? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons


System Track and Trace to unijny system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Celem wprowadzenia systemu jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi, ale także ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych. W dzisiejszym artykule Bizin.pl wszystko na temat systemu Track&Trace. 

Co to jest system Track&Trace i jakie towary obejmuje

System Track&Trace dotyczy wyrobów tytoniowych, są to papierosy oraz tytoń do samodzielnego skręcania papierosów jak również wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych - cygara, cygaretki, tabaka, tytoń do fajek wodnych. 
Zasady działania systemu Track and Trace

Działanie systemu Track&Trace polega na oznaczaniu opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem, a następnie rejestrowaniu nabyć oraz przemieszczeń wyrobów tytoniowych przez uczestników obrotu tymi wyrobami. Uzyskane w ten sposób dane są udostępniane właściwym organom krajów członkowskich na potrzeby walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi.

Identyfikator umieszczany na wyrobach tytoniowych zawiera informacje które dają możliwość ustalenia:

 • daty i miejsca produkcji wyrobu;
 • zakładu produkcyjnego, w którym wyrób został wyprodukowany;
 • maszyny użytej do produkcji wyrobu;
 • zmiany produkcyjnej lub czasu produkcji wyrobu;
 • opisu wyrobu;
 • rynku, na którym wyrób ma być wprowadzany do sprzedaży detalicznej;
 • planowanej trasy transportu wyrobu;
 • importera wyrobu do Unii Europejskiej, jeżeli zachodzi taka konieczność;
 • rzeczywistej trasy transportu wyrobu z miejsca produkcji do pierwszego punktu detalicznego, w tym wszystkich wykorzystanych magazynów, a także daty transportu, celu transportu, miejsca rozpoczęcia transportu i odbiorcy;
 • danych wszystkich podmiotów, które nabyły wyrób – od miejsca produkcji do pierwszego punktu detalicznego;
 • faktury, numeru zamówienia i dowodów płatności w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które nabyły wyrób – od producenta do pierwszego punktu detalicznego.

Identyfikator nie może być ukryty lub zasłonięty (np. znakami akcyzy lub oznaczeniami ceny) ani ukrywany lub zasłaniany przez otwarcie opakowania jednostkowego.

Obowiązek rejestracji w systemie Track&Trace

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia, przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi, z wyłączeniem pierwszego punktu detalicznego, zobowiązane są do rejestracji czasu wejścia w posiadanie każdego opakowania jednostkowego, a także wszystkich przemieszczeń tego opakowania do chwili, w której podmioty te przestały posiadać te wyroby tytoniowe. Obowiązek ten może być wykonywany przez oznaczanie i rejestrowanie zgromadzonych opakowań, takich jak kartony, pudła czy palety, jeżeli istnieje możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań jednostkowych. 

Z obowiązku rejestracji został zatem wyłączony punkt detaliczny, czyli punkt, w którym wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe są wprowadzane do obrotu, w tym przez osobę fizyczną. Powoduje to też, że nie ma obowiązków raportowych w zakresie przemieszczania wyrobów tytoniowych pomiędzy punktami sprzedaży detalicznej.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Raportowanie 

Raportowanie przemieszczania w systemie Track&Trace wyrobów tytoniowych dotyczy jedynie terytorium Unii Europejskiej. Oznacza to, że w przypadku importu podmiot odbierający wyroby na terytorium Unii powinien zgłaszać do systemu Track&Trace komunikat o odbiorze wyrobów i od tego momentu każde przemieszczenie przed pierwszym punktem detalicznym powinno być raportowane do systemu. W przypadku wyrobów tytoniowych wyprodukowanych poza Unią Europejską obowiązki w zakresie systemu Track&Trace będą dotyczyć tylko wyrobów przeznaczonych lub wprowadzanych na rynek unijny.

W przypadku podmiotów realizujących wyłącznie usługi przewozu wyrobów tytoniowych (bez udziału magazynu, centrum logistycznego lub innego obiektu, w którym wyroby są przechowywane), obowiązki w zakresie Systemu Track&Trace dotyczą jedynie zgłaszania przypadków przeładunku, czyli transferu wyrobów tytoniowych między pojazdami, podczas których wyroby tytoniowe nie wchodzą i nie wychodzą z obiektu. Inne operacje logistyczne, w szczególności wysyłki i przyjazdy, muszą być zgłaszane przez operatorów obiektów, z których wyroby tytoniowe są wysyłane lub do których są przywożone. 

Krajowym Administratorem Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl