Propozycja

Co to jest VAT OSS?

19 marzec 2024, 14:28 Wtorek
Co to jest VAT OSS? limit_size

Przedsiębiorcy sprzedający w ramach prowadzonej działalności towary lub usługi osobom prywatnym z innych krajów Unii Europejskiej, mogą korzystać z uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT -VAT OSS. W procedurze VAT OSS przedsiębiorcy opodatkowują transakcje zagranicznym podatkiem VAT. Podstawą do sporządzenia deklaracji rozliczeniowej VIU-DO jest osobna ewidencja VAT OSS niezależna od rejestrów VAT prowadzonych w oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce. W dzisiejszym artykule Bizin.pl wszystko na temat VAT OSS. 

Kto musi prowadzić VAT OSS?

W myśl ustawy o VAT podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury VAT OSS są zobowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011. Ewidencja ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby umożliwić organom podatkowym w kraju nabywcy sprawdzenie prawidłowości deklaracji VIU-DO, co wynika z dyrektywy 2006/112/WE.

VAT OSS – z czego się składa?

Zgodnie z rozporządzeniem 282/2011, aby ewidencja została uznana za wystarczająco szczegółową w rozumieniu dyrektywy 2006/112/WE, musi zawierać następujące informacje:

 • państwo członkowskie konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone są usługi;
 • rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy;
 • datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów;
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty;
 • wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;
 • zastosowaną stawkę VAT;
 • kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty;
 • datę i kwotę otrzymanych płatności;
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług;
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze;
 • w przypadku usług – informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów – informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy;
 • wszelkie dowody dotyczące możliwych zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT.

Ewidencja VAT OSS musi zostać udostępniona drogą elektroniczną państwu członkowskiemu identyfikacji i państwu członkowskiemu konsumpcji na ich wniosek. Jeżeli wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające udostępnienie ewidencji drogą elektroniczną, to przedsiębiorca jest zobligowany udostępnić ją w sposób i w terminie wskazanych przez właściwy organ podatkowy.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl