Promocja

Co powinna zawierać nazwa firmy i czy można ją zmienić?

23 czerwiec 2020, 14:41 Wtorek
Co powinna zawierać nazwa firmy i czy można ją zmienić? limit_size

Każda prowadzona działalność gospodarcza  musi mieć nazwę, ponieważ bez tego nie jest możliwe jej zarejestrownie. Nazwa musi spełniać określone warunki, jednak nie jest nadawana raz na zawsze. Jakie obowiązki formalne związane są ze zmianą nazwy firmy oraz czy podatnik może posługiwać się kilkoma nazwami? Odpowiedź na te pytania w dzisiejszym artykule w Bizin.pl.

Jakie element musi zawierać nazwa firmy?

Jednym z obowiązkowych elementów nazwy w jednoosobowej działalności gospodarczej jest imię i nazwisko właściciela, natomiast w przypadku spółki cywilnej jest to imię i nazwisko każdego ze wspólników. Nie oznacza to, że nazwa firmy nie może zawierać dodatkowych elementów, np. pseudonimu bądź hasła związanego z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

CEIDG dopuszcza, aby w nazwie firmy znajdowały się dodatkowo jeszcze inne dane:

  • określenie wskazujące na profil firmy
  • pseudonim
  • dowolnie wybrane elementy

Zmiana nazwy firmy w CEIDG

Zmiana nazwy firmy musi zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgłoszenia tego dokonuje się na wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany w urzędzie gminy lub miasta.

Zgodnie z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zgłoszenie na wniosku CEIDG-1 jest również zgłoszeniem do urzędu skarbowego, Urzędu Statystycznego, ZUS-u oraz KRUS-u, CEIDG przesyła bowiem dane do tych instytucji najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu.

Nowa nazwa firmy - wystawianie faktur 

Należy pamiętać, że nie należy korygować faktur sprzedaży, które zostały wystawione przed zmianą nazwy przedsiębiorstwa, co do zasady najważniejszym i wymaganym elementem nazwy jest bowiem imię i nazwisko przedsiębiorcy, które zostało zawarte na fakturach. Zmianie może ulec jedynie dodatkowa fraza w nazwie.

Jednak w przypadku dokonywania sprzedaży i wystawiania faktur po zmianie nazwy firmy przedsiębiorca zobowiązany jest do zamieszczania na fakturach zaktualizowanej nazwy.

Podatnicy powinni również pamiętać o zawiadomieniu swoich kontrahentów o zmianie nazwy firmy. Jest to istotne ze względu na poprawność otrzymywanych faktur zakupu. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że podatnik otrzyma fakturę z poprzednią nazwą firmy, konieczne będzie wystawienie noty korygującej lub skontaktowanie się z kontrahentem i prośba o wystawienie faktury korygującej dane formalne.

Opinie naszych klientów

37 669
zadowolonych
klientów

BizIn.pl