Propozycja

Co grozi podatnikowi za pominięcie faktury zakupowej w JPK_V7?

10 listopad 2023, 13:24 Piątek
Co grozi podatnikowi za pominięcie faktury zakupowej w JPK_V7? limit_size

Podatnicy składający co miesiąc plik JPK V7 zobowiązani są wykazywać w nim wszystkie transakcje sprzedaży oraz transakcje zakupu jeżeli odliczają podatek VAT. Może zdarzyć się sytuacja w której podatnik zapomni o dodaniu  faktury zakupu w pliku JPK V7 - jakie są skutki takiej pomyłki? Odpowiedź w dzisiejszym artykule Bizin.pl. 

Jakie zakupy należy wykazać w pliku JPK V7?

Plik JPK_V7 zobowiązani są składać czynni podatnicy VAT w druku VAT-R okresach miesięcznych lub kwartalnych.  Na podstawie danych zawartych w pliku JPK V7 podatnik oraz urząd skarbowy, powinni móc określić kwotę podatku VAT od zakupów podlegającą odliczeniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące faktur zakupu ujęte są w części ewidencyjnej pliku JPK V7, a w części deklaracyjnej wykazuje się tylko kwotę podatku VAT, która powinna wynikać z części ewidencyjnej pliku. 
W przypadku rozliczeń kwartalnych ważne jest, aby pamiętać, że części ewidencyjne poszczególnych miesięcy danego kwartału powinny być po podsumowaniu spójne z kwotą wykazaną w części deklaracyjnej za cały kwartał. Dlatego robiąc korektę pliku JPK V7, warto zastanowić się, czy nie wpłynie ona na kolejne pliki JPK V7. W ewidencji VAT zakupu dla celów podatku VAT naliczonego umieszcza się m.in.:

 • zakupy krajowe – dobrowolne odliczenie VAT;
 • zakupy zagraniczne – obowiązek wykazania w pliku JPK V7, jeśli dokonywany jest import usług, uproszczony import towarów czy WNT po stronie sprzedaży, a po stronie nabycia następuje dobrowolne odliczenie VAT, aby transakcja była neutralna podatkowo.

w zakresie danych wymaganych do obliczenia podatku naliczonego podatnik powinien wykazywać jedynie wartość towarów i usług oraz podatek naliczony wraz z korektami w kwocie możliwej do odliczenia. Uprawnienie do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych występuje w terminie rozliczeniowym na złożenie pliku JPK V7.

W ewidencji prowadzonej dla celów VAT należy zwierać dane dotyczące m.in.:

 • rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 • kontrahentów;
 • dowodów sprzedaży i zakupów.

Pominięcie faktury zakupu w JPK_V7 - skutki

Podatnik, który nie zawrze faktury zakupu w pliku JPK V7, może:

 • jeśli faktura nie zawiera podatku VAT do odliczenia – podatnik może nie ujmować jej w pliku JPK V7;
 • jeśli faktura zawiera podatek VAT możliwy do odliczenia, a nie została zawarta w podstawowym terminie w pliku JPK V7, wówczas podatnik może dokonać odliczenia bez korekty w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych – w przypadku rozliczenia kwartalnego lub jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych – w przypadku rozliczenia miesięcznego;
 • jeśli faktura zawiera podatek VAT możliwy do odliczenia, a nie została zawarta w podstawowym terminie w pliku JPK_V7 wówczas jej ujęcie możliwe jest w drodze korekty pliku JPK V7 w podstawowym terminie w pliku JPK_V7.

Brak ujęcia faktury zakupu w rejestrze VAT nie generuje dla podatnika negatywnych konsekwencji. Wynika to z faktu, że odliczenie podatku VAT to prawo, a nie obowiązek przedsiębiorcy. Jeśli natomiast podatnik nie zdecyduje się na odliczenie podatku VAT, wówczas podatek nie staje się kosztem, więc księgowanie faktury w KPiR należy uczynić w kwotach netto.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

46 587
zadowolonych
klientów

BizIn.pl