Propozycja

Silne uwierzytelnianie podczas logowania - rozwiązanie problemu w przeglądarce Firefox

20 sierpień 2020, 12:17 Czwartek
Silne uwierzytelnianie podczas logowania - rozwiązanie problemu w przeglądarce Firefox limit_size

Podczas korzystania z przeglądarki internetowej Firefox, pomimo dodania urządzenia jako zaufane, może zdarzyć się sytuacja w której podczas ponownej próby zalogowania system nie rozpozna urządzenia. Za taki stan rzeczy odpowiada mechanizm Cookie w którym przechowywany jest klucz. Żeby rozwiązać ten problem należy wykonać kilka prostych kroków które przedstawiamy poniżej.

W pierwszej kolejności logujemy się do naszego konta w systemie. Następnie dodajemy nasze urządzenie do zaufanych poprzez wciśnięcie przycisku „Dodaj do zaufanych”

Na adres e-mail podany w systemie zostanie wysłany czterocyfrowy kod PIN.

Otrzymany kod należy wpisać w odpowiednim miejscu i wcisnąć przycisk „Zatwierdź”


Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność nazwy dodawanego urządzenia w wyświetlonym komunikacie na stronie oraz w otrzymanej wiadomości e-mail. Nazwy muszą być takie same w przeciwnym razie kod PIN nie zostanie zaakceptowany.  

Po poprawnym wpisaniu PIN system poinformuje nas o dodaniu urządzenia do systemu. 


Żeby uniknąć konieczności ponownego dodawania urządzenia do zaufanych podczas kolejnego logowania do systemu, w przeglądarce Firefox przechodzimy do „Menu” => „Opcje”.

Następnie z lewej strony wybieramy zakładkę „Prywatność i bezpieczeństwo” i w polu „Ciasteczka i dane stron” wciskamy przycisk „Wyjątki”.

W polu „Adres witryny” wpisujemy bizin.pl i wciskamy przycisk „Zezwalaj” oraz „Zachowaj” po czym restartujemy przeglądarkę.

Po wykonaniu tych czynności, podczas kolejnego logowania system nie będzie już prosił o ponowne dodanie zaufanego urządzenia. 
  

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

46 588
zadowolonych
klientów

BizIn.pl