Propozycja

JPK_V7 w Bizin.pl

01 październik 2020, 14:41 Czwartek

Z dniem 1 października 2020 roku  dotychczasowe deklaracje VAT 7 i VAT 7K zostały zastąpione nowym plikiem kontrolnym JPK_V7. Nowa struktura pliku podzielona jest na dwie części: ewidencyjną i deklaracyjną. Część deklaracyjna odpowiada składanej do tej pory przez podatników deklaracji VAT 7 lub VAT 7K. Natomiast część ewidencyjna zawiera dane znajdujące się w dotychczasowym pliku JPK VAT oraz dodatkowe informacje.

Podatnicy rozliczający podatek VAT w okresach miesięcznych muszą składać JPK V7M do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Plik będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.
Podatnicy kwartalni muszą natomiast składać JPK V7K:

  • w części ewidencyjnej – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest plik;
  • w części deklaracyjnej – do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest plik.

Dużą nowością w JPK V7M i JPK V7K, jest obowiązek oznaczania kodami grup towarowych faktur sprzedaży, które zawierają określone towary lub usługi. Obowiązek stosowania GTU nie dotyczy wszystkich podatników, a tylko tych, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wskazanych w katalogu.

Oznaczanie kodów towarowych w nowej strukturze wygląda w następujący sposób: jeżeli na wystawianej fakturze sprzedażowej wystąpi towar lub usługa oznaczona kodem GTU, wówczas we właściwym polu przy danym GTU należy wstawić „1”. Jeżeli taka transakcja nie wystąpiła, pole pozostaje puste. Kodów grup towarowych nie trzeba umieszczać na wydruku faktury. Ważne, aby zostały właściwie oznaczone w nowym pliku JPK V7.

JPK_V7 w Bizin.pl

System Bizin.pl umożliwia wygenerowanie nowego pliku JPK_V7 i wysyłkę bezpośrednio na adres e-mail księgowego. Żeby wygenerować plik JPK przechodzimy do zakładki „Moje konto” => „Firma” => „Eksport danych”.

Następnie wciskamy przycisk „Eksport dokumentów”.

W oknie „Eksport dokumentów” wybieramy miesiąc i rok za który chcemy wygenerować plik JPK oraz zaznaczamy opcję JPK_V7M lub JPK_V7K w zależności od sposobu rozliczania podatku VAT. 

Jeżeli chcemy wysłać plik JPK bezpośrednio do księgowego, w polu „adres e-mail” wpisujemy jego adres e-mail i wciskamy przycisk „Wyślij do księgowego”.

Wygenerowany plik możemy również zapisać na komputerze – wystarczy wcisnąć przycisk „Zapisz do pliku”.


 
 

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl