Propozycja

Integracja Bizin.pl z Google Drive

08 wrzesień 2020, 10:16 Wtorek
Integracja Bizin.pl z Google Drive limit_size

System Bizin.pl został wyposażony w nową funkcjonalność, która umożliwia integrację z Google Drive. Usługa ta umożliwi bezpieczne przechowywanie wszystkich dokumentów księgowych w chmurze. Poniżej opisujemy krok po kroku jak dokonać integracji na swoim koncie z usługą Google Drive. 

Do poprawnego skonfigurowania dostępu dla aplikacji Bizin.pl do API usługi Google Drive wymagane jest posiadanie konta Google. Należy użyć istniejącego konta google lub utwórz nowe konto aby zacząć konfigurację dostępu z konta BizIn.pl do zasobów usługi Google Drive.

Włączanie API Google Drive dla konta Google

W pierwszej kolejności przechodzimy do linku https://developers.google.com/drive/api/v3/enable-drive-api

Wyświetli się nam okno "Google Cloud Platform". W polu "Kraj" wybieramy Polska, zaznaczamy opcję "Wrażam zgodę na Warunki korzystania z Google Cloud Platform oraz warunki korzystania z odpowiednich usług i interfejsów API" po czym wciskamy przycisk "Zgadam się i chcę przejść dalej"

Zostaniemy przeniesieni do okna "Enable the Google Drive API" gdzie wciskamy link "Google API Console".

Następnie w oknie konsoli  klikamy "Wybierz projekt".

Tworzymy nowy projekt klikając na przycisk "Nowy projekt" w prawym górnym rogu okna.

W karcie nowego projektu w polu "Nazwa projektu" wpisujemy BizIn (nazwa projektu jest dowolna) i klikamy "Utwórz".

Na liście projektów w miejscu przycisku "Wybierz projekt" pojawi się nowo utworzony projekt "BizIn" jako aktywny.

Włączanie API Google Drive

W oknie konsoli wciskamy link "+ Enable apis and services"

W wyszukiwarce serwisów i usług wpisujemy "Drive" i wybieramy serwis "Google Drive API".

W następnym oknie kliknij przycisk "Włącz".

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Ustawienie ekranu akceptacji OAuth

Z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę "Ekran akceptacji OAuth" i wybieramy opcję "User typ" na Zewnętrzny po czym wciskamy przycisk "Utwórz"

W kolejnym kroku w "Ekranie akceptacji OAuth" uzupełniamy wymagane pola formularza:

  • Nazwa aplikacji: BizIn.pl
  • Logo aplikacji: opcjonalne

W polu autoryzowane domeny wpisujemy bizin.pl, natomiast pozostałe pola są opcjonalne i mogą pozostać puste. Po uzupełnieniu pól wciskamy przycisk "Zapisz".

Pomyślnie ustawiono ekran akceptacji OAuth.

Dane logowania

Serwis Google Drive wymaga dodatkowych danych logowania aby możliwe było korzystanie z usługi. W oknie konsoli przechodzimy do karty "Dane logowania". Klikamy przycisk "Utwórz dane logowania" i z listy wybieramy opcję "Identyfikator klienta OAuth".

Następnie z listy wybieramy typ aplikacji : aplikacja internetowa. W polu nazwa formularza wpisujemy: Klient BizIn (nazwa jest dowolna) oraz dodajemy autoryzowane źródła JavaScript i identyfikatory URI:

Na liście danych logowania w sekcji "Identyfikatory klienta OAuth 2.0" pojawi się nowa pozycja - Klient BizIn.

Pobranie klucza identyfikatora klienta OAuth

System Bizin.pl do konfiguracji integracji z usługą chmurową Google Drive wymaga podania klucza identyfikatora klienta. W wierszu identyfikatora klienta - dla klucza Klient BizIn należy odszukać ikonę strzałki skierowanej w dół. Po kliknięciu ikony zapisz plik identyfikatora klienta na komputerze i wczytaj w konfiguracji integracji Bizin z usługą Google Drive.  

Konfiguracja Bizin.pl

W celu skonfigurowania systemu Bizin.pl z usługą Google Drive przechodzimy do zakładki "Moje konto" => "Konfiguracja" => "Dodatki" i wciskamy ikonę "Google Drive Konfiguracja"

W oknie "Ustawienia Google Drive" w polu "Wczytaj plik identyfikatora" należy wskazać zapisany na komputerze plik identyfikatora i wcisnąć zieloną ikonę obok.

 

Następnie system poprosi o uwierzytelnienie w usłudze Google Drive. W tym celu wciskamy przycisk "Zaloguj mnie do Google Drive"

W oknie "Przyznaj uprawnienie aplikacji bizin.pl" wciskamy przycisk "Zezwól".

W następnym kroku po pojawieniu się komunikatu "Ta aplikacja jest niezweryfikowana" należy kliknąć link "Zaawansowane", a następnie "Otwórz: bizin.pl (niebezpieczne)".

W kolejnym oknie "Potwierdź wybór" również wciskamy przycisk "Zezwól".

Po wykonaniu tych wszystkich kroków usługa Google Drive będzie w pełni skonfigurowana i dostępna w systemie Bizin.pl.

Kompletny poradnik użytkowania usługi Google Drive w systemie Bizin.pl dostępny jest w naszym artykule: "Instrukcja obsługi integracji Bizin z Google Drive"

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl